HOT LINE: +84 (935) 665555 EMAIL: HR@FTECH.AI

Month: February 2019

TUYỂN SV THỰC TẬP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, BIG DATA

22/02/2019

‍Nội dung công việc: * Nghiên cứu thuật toán AI cho computer vision, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), chat bot,… * Xây dựng các mô hình data-driven model, thuật toán phân tích dữ liệu lớn. * Tham gia và nghiên cứu cùng AI lab của công ty...

CONTINUE READING