HOT LINE: +84 (935) 665555 EMAIL: HR@FTECH.AI

Month: April 2019

Mobile Apps (Android/iOS/React Native)

16/04/2019

Mô tả công việc: • Tham gia phát triển sản phẩm/phần mềm ứng dụng mobile (Android+iOS) . • Chịu trách nhiệm phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và viết tài liệu cho các tác vụ được giao với trưởng nhóm. • Phân tích và giải quyết các...

CONTINUE READING