HOT LINE: +84 (935) 665555 EMAIL: INFO@FTECH.AI

Month: March 2020

QA/ TESTER

27/03/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆCĐọc hiểu các tài liệu dự án và lên kế hoạch test, thiết kế các test caseThực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm.Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự...

CONTINUE READING