Womie – Ready for a new friend?

“Xin chào, Womie có thể giúp gì được bạn?”

Lạ quá nhỉ, vậy Womie là ai? Sao Womie có thể giúp được mình? Cùng tìm hiểu về bạn Womie nhé 🥰

Tớ là ai? – Womie (Working with Minimal Effort)

Womie là chatbot được phát triển để sử dụng nội bộ, hỗ trợ các công việc hàng ngày của nhân viên trong công ty.

Tớ có thể làm được gì:

– Quản lý công việc hàng ngày: giúp nhân viên dễ dàng quản lý công việc mình đã làm và những việc cần phải làm, tự động tạo báo cáo hàng tuần.

– Quản lý phòng họp: hỗ trợ quản lý phòng họp, kiểm tra/đặt/hủy/update lịch phòng họp, thông báo đến các thành viên tham gia cuộc họp (on progress)

– Tạo private poll: tạo và gửi câu hỏi trong poll tới từng user, tự động thu thập câu trả lời của từng user và tạo báo cáo (on progress)

– Check in: hỗ trợ việc checkin hàng ngày tự động (on plan)

– Wiki: cung cấp cho user các thông tin liên quan đến nhân viên trong công ty, các kế hoạch, dự án của công ty, thông tin về công ty,… (on plan)

1_m9IJdAYW04MYh75ivpwUNA.png