Khóa học Quản trị dự án tại FTECH

Nhằm nâng cao khả năng xử lý và quản trị dự án của các thành viên trong công ty, Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức chuỗi buổi học quản trị dự án từ ngày 17/05/2021 đến ngày 20/05/2021 ⭐️⭐️⭐️

z2504261573535_ff30fdf576378b9109afb6f8fecaaefd.jpg

🎯🎯FTECHER đã được huấn luyện những gì từ chương trình này:

➡ Tổng quan Quản trị dự án

➡ Tổ chức và bố trí công việc

➡ Hoạch định Dự án

➡ Triển khai và vận hành Dự án

➡ Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả

z2504261622000_5c9abf160a3f5aa18d77f30071f77ef3.jpg

z2504261599362_82efeb77f4e85781f0649459e83b8f9f.jpg

z2504261543787_ba1f30e2c21ef4bacbf3f6573658b051-min.jpg

z2504261512150_0024b03fda3d91f50ff3b91d337ddfc1-min.jpg

Với sự ưu ái của ban lãnh đạo công ty, các key person của chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc các dự án trọng điểm sắp tới của FTECH 🎉🎉🎉

z2504261651759_80bcc23823d378608f2398a16a45a0d4-min.jpg

----------🔹🔹🔹🔹-----------

FTECH AI - TOUCH THE FUTURE