Khai trương văn phòng FTECH tại Hồ Chí Minh

Sau hơn 2 năm hoạt động và phát triển, văn phòng F TECH tại Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động nhằm đẩy mạnh việc kinh doanh, tăng lợi nhuận và mang đến sự tiện lợi cho khách hàng. Với sự phát triển hiện nay của F TECH, việc văn phòng Hồ Chí Minh đi vào hoạt động là cơ hội tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới đồng thời phát triển thương hiệu của công ty.

IMG_9698.HEIC-min.jpeg

33.PNG

32.PNG