TIMI - Giải pháp lễ tân ảo

temirobot.jpg

Giải pháp lễ tân ảo đa nền tảng (web, app, robot) giúp tối ưu chi phí nhân sự và vận hành cho doanh nghiệp.

Các tính năng của TIMI

-Tư vấn, trao đổi thông tin với các web visitor qua livechat

-Nhận diện khách lạ và chào hỏi, lấy thông tin của khách trực tiếp

-Hỗ trợ nhân viên chấm công

-Hỗ trợ trả lời câu hỏi của nhân viên về chính sách và các thông tin trong tổ chức

-Đặt, nhắc lịch họp

-Nhận diện các cảm xúc, hành vi bất thường của users

Công nghệ lõi

Image
  • Virtual Assistant Platform
  • Robot opensource SDK
  • NLU
  • Computer Vision
  • Text to speech
  • Speech to text

Liên hệ chúng tôi