FID - Giải pháp Định danh và Xác thực điện tử khách hàng

FID là giải pháp định danh và xác thực điện tử tập trung của FTECH. Với giải pháp này, các dịch vụ bên ngoài FTECH có thể kết nối và sử dụng dễ dàng tập tài khoản của FTECH cho các dịch vụ của mình như Web/App/Game. Với nhiều chính sách và bảo mật cực tốt của FTECH, khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn chúng tôi làm hệ thống tài khoản tập trung. Với tiêu chí bảo mật, thông minh, hiện đại, chúng tôi đã đang và sẽ là đối tác tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước.

1-1.jpg 2-1.jpg 3-1.jpg

Liên hệ chúng tôi