icon
FTech

AI SERVICES

FTech
image
image
image
image
image
image
image

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN:

  • Trung tâm AI đang tiến hành xây dựng các giải pháp AI, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các tính năng AI cho các sản phẩm họ phát hành.

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

  • eKYC service: Giải pháp xác minh danh tính của khách hàng với các sản phẩm cần độ bảo mật và tin cậy cao như: tín dụng, giao dịch online. Dịch vụ eKYC sẽ giúp xác minh gương mặt, giấy tờ định danh của khách hàng tự động, nhanh chóng với độ chính xác cao. 
  • Text to speech service: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tự động chuyển đổi văn bản thành giọng nói, dịch vụ được tối ưu Tiếng Việt với ngữ điệu tự nhiên, đa dạng vùng miền, dễ dàng tích hợp vào mọi hệ thống. Đây là một giải pháp giúp doanh nghiệp tự động hoá quá trình cung cấp sản phẩm, nâng cao hiệu quả vận hành, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. 
  • Speech to text service: Giải pháp chuyển đổi tiếng nói thành văn bản Tiếng Việt, nhận dạng ngữ pháp, chính tả với độ chính xác cao, áp dụng tốt với các giọng nói nhiều vùng miền khác nhau. Song song với giải pháp Text to speech, service này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, IOT,…
  • OCR: giải pháp nhận dạng và trích xuất các ký tự từ hình ảnh văn bản in hoặc văn bản viết tay, và file pdf thành văn bản, hỗ trợ giải quyết các bài toán số hoá văn bản tự động. Giải pháp OCR có thể dễ dàng tuỳ chỉnh và tích hợp vào nhiều nền tảng khác nhau, giúp doanh nghiệp linh hoạt ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, nhiều mục đích khác nhau. 

WEBSITE: https://demo.aihub.ftech.ai/

 

 

Share: