HOT LINE: +84 (935) 665555 EMAIL: HR@FTECH.AI

OUR VISION

To become the leading company in Vietnam providing virtual assistant services

OUR MISSION

To improve labor productivity and life quality for Vietnamese people and companies by developing intelligent virtual assistant solutions, taking advantage of the world’s most high technology

CORE VALUES

Focus on Impact -Transparent – Entrepreneurial spirit – Continuous Learning – Humbleness.

WORKING WITH US

We FIGHT for what you DESIRE!

JOIN US

TESTIMONIALS

COMPANY NEWS

Chuyên viên thiết kế 3D animation, effect (Unity)

Công việc Phụ trách kiểm định, đánh giá chất lượng 3D cho các sản phẩm có chất lượng cạnh tranh trên thị trường. Hoàn...

CONTINUE READING

16/07/2020

Back-End Developer

About Ftech.AI: Chúng tôi là 1 công ty startup tập trung phát triển các sản phẩm trợ lý ảo giúp các doanh nghiệp, chủ...

CONTINUE READING

15/07/2020

Data Analyst

In this role, you are becoming a problem solving and analytical thinking, you will apply analytics, quantitative tools, and modeling techniques to interpret, make...

CONTINUE READING

06/07/2020

Chuyên viên kinh doanh

Mô tả công việc: Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới. Gặp gỡ khách hàng và nhận thông tin brief. Quản lý và...

CONTINUE READING

20/05/2020

BA Analyst

Mô tả công việc Tiếp nhận và thu thập đầy đủ các yêu cầu, mong muốn từ khách hàng, người sử dụng cuối. Hiểu...

CONTINUE READING

20/05/2020