icon

TỰ HÀO THÀNH CÔNG VỚI CHIẾN DỊCH GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 & TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 202

  • image
    02/08/2023

TỰ HÀO THÀNH CÔNG VỚI CHIẾN DỊCH GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 

& TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2023

    Chiến dịch giải đề thi tuyển sinh lớp 10 và Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 đã đạt được thành công lớn, giúp người dùng có được những trải nghiệm tốt nhất và chuẩn bị tốt hơn cho kì thi. Sự thành công này là kết quả của sự kết hợp giữa kỹ năng, sáng tạo và chăm sóc khách hàng, và là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và sự cam kết của công ty FTECH đối với lĩnh vực giáo dục nói riêng và các sản phẩm mà công ty phát triển nói chung. 

8.png
9.png

 

10.png
11.png

FTECH.AI - TOUCH THE FUTURE

Share: