icon

[Đào tạo chuyên môn] Tổng kết khóa học: Tối ưu hóa mô hình AI

  • image
    04/06/2024

[Đào tạo chuyên môn] Tổng kết khóa học: Tối ưu hóa mô hình AI

     Khóa đào tạo chuyên môn "Tối ưu hóa mô hình AI" do bộ phận Đào tạo phối hợp với Trung tâm AI đã được tổ chức tại FTECH từ ngày 28/3/2024 đến ngày 30/5/2024.  Khóa học không chỉ dành riêng cho các nhân sự thuộc Trung tâm AI ở 2 văn phòng Hà Nội, Đà Nẵng mà còn thu hút được sự tham gia của FTECHers đến từ nhiều phòng ban khác như: Platform, Blockchain, Application…

z5503714535986_2bac376d2bc3766528bf5999fe188b28.jpg

Chúc mừng khóa đào tạo đã diễn ra thành công. 

      Với mục tiêu trang bị cho nhân sự FTECH những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu suất của các mô hình trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế về triển khai của các ứng dụng AIkhóa học với  5 nội dung  chính, bao gồm:

  • Buổi 1: Efficient Inference of Neural Networks: Pruning and Sparsity
  • Buổi 2: Efficient Inference of Neural Networks: Quantization
  • Buổi 3: Tensor Networks in Deep Learning
  • Buổi 4: Accelerating Diffusion Models
  • Buổi 5: Accelerating Large Language Model

     Bằng những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, Giảng viên Dương Quỳnh Quang (AI Engineer - Trung tâm AI) đã chia sẻ về các kỹ thuật mới nhất về tối ưu, nhằm giúp các mô hình AI hoạt động hiệu quả hơn, tiêu tốn ít tài nguyên hơn, nhờ đó có thể  triển khai ở nhiều môi trường hạ tầng và thiết bị khác nhau. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của AI trong các dịch vụ, sản phẩm của FTECH nói chung. 

z5503714137641_efa967a8d200630479b9246768a47b04.jpg
z5503714492852_9d0c68c7f02e1e7153788f5d85824313.jpg

     Tham gia khóa học, FTECHers không chỉ được  nâng cao trình độ chuyên môn mà còn có thêm cơ hội để giao lưu học hỏi, tăng cường sự hợp tác giữa các nhân sự  trong công ty.

    Hy vọng rằng, với những kiến thức và kỹ năng thu được, FTECHers có thể áp dụng vào các dự án AI thực tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

z5503714174895_1aa85f60df3f9c74f6810bf385132290.jpg

FTECH.AI - TOUCH THE FUTURE
 

Share: